Нашата мисия е да достигнем до всеки един човек, до който Бог ни прати, със спасителната вест за
делото на Исус Христос на кръста и Спасението на човечеството от греха.

Последни проповеди

Предстоящо

Карта

FACEBOOK

Дарения